obec Krasoňov
Novinky
Základní informace
Historie
Historické mezníky
Památky
Krasoňovské křížky
Odznak padlým
Fotogalerie
Mapa
Návštěvní kniha
Kontakt
Přidat k oblíbeným

Historické mezníky a události


1131 založen Želivský klášter knížetem Soběslavem, který povolal mnichy benediktiny
1149 biskup Ota vypověděl benediktiny a poslal do kláštera premonstráty, opat Gottšalk
Konec XII. stol. pravděpodobné založení Krasoňovsi a Krasoňova
Před r. 1203 původ obce Krasoňov
1226 založení obce Krasoňov
1328 4.srpna - Postihlo Vysočinu největší zemětřesení v její historii(znamenalo to konec stříbrného dolování)
1420 zpustošení želivského kláštera a Krasoňov se dostal do rukou světské vrchnosti
1421 Zikmundovo tažení krajem, způsobilo zánik Krasoňovsi a osídlení Krasoňova.
1622 želivské panství přiděleno Marii Majdaleně Trčkové z Lípy a
1623 19.7. postoupeno a darováno opět premonstrátům
1713-1714 mor
1721 krasoňovští přispěli na opravu kostela sv.Mikuláše v Humpolci
1766 byly do našeho kraje přivezeny brambory ( Janem Kohlem z Chebska )
1821 založena obecná škola a prvním učitel byl Martin Roth, byla v chaloupce čp. 37 "U Koutskejch"
1843 Krasoňov má 48 domů a 414 obyvatel
před rokem 1840 byla zlepšena polní cesta k Hraničnímu buku a přeměněna na silnici.
Původní cesta vedla od božích muk a před hostincem odbočovala úvozem vlevo na hráz Krasoňáku, na Malou Stranu k Jezeru a bokem Čerňáku do Humpolce.
1853 22.7. se narodil v Herálci Jan Bláha, řídící učitel. Byl jím od 15.9.1877 do 31.10.1919.
1859 Vystavěna nová škola stavitelem Otakarem Martinem z Humpolce nákladem 4930 zl.
1866 vpád pruských vojsk do vesnice
1872 - 73 zbourána zvonička a postavena kaple sv.Václava stavitelem Martinem z Humpolce
1873 8.září vypukl veliký požár zničil a 5 stavení ( čp.8, 9, 10, 41 a 50 )
1874 8.listopadu kaple a boží muka vysvěceny farářem Fr. Trávníčkem z Branišova ( + 4.5.1901 )
1875 škola rozšířena o druhou třídu
1879 28.7. narodil se Prof.PhDr. Inocenc Arnošt Bláha syn učitele Jana Bláhy
1880 přestali jezdit formani s poštou na trati Humpolec - Jihlava
1881 menší požár
1884 velké krupobití
1886 rolník Jan Matouš zakoupil za 10 zlatých sošku Panny Marie
5.9. se konalo svěcení sošky a nové korouhve.
1887 Marie Ježková čp.38 zakoupila sošku sv. Anny
1889 epidemie chřipky, onemocnělo 60 lidí
1890 kroupy jak holubí vejce
1897 škola dostává nynější podobu a je rozšířena stavitelem Otakarem Martinem
1903 3.6. průtrž mračen
19.6. kroupy velké jako pěst
1906 duben - epidemie spalniček - zemřelo 12 dětí
1908 23.5. přehnalo se 6 bouřek
1910 1.7. v Humpolci zřízeno nové hejtmanství
1914 28.7. a 20.8. mobilizace
1916 5.10. odvezen zvon na válečné účely ( byl 322 let starý a vážil 24 kg )
1918 8.1. obecní výbor se postaral o nový ocelový zvon
1918 podzim, španělská chřipka - 3 zemřelí
1919 5.5. vysázeny u silnice 4 lípy "svobody"
1920 založen čtenářsko-ochotnický spolek
1920 1921 - pronikavá a nákladná oprava školy
1921 v obci je 66 obytných domů
1928 11.8. požár zničil stavení Ťoukálků
1929 leden a únor přinesli veliké mrazy
1930 2.12. sčítání obyvatelstva. V Krasoňově je napočítáno 465 obyvatel a 75 domů
1931 18.6. katastrofální krupobití
24.7. vyhořel statek Antonína Vrány
1932 10.11. zavedena autobusová linka Humpolec - Jihlava a asi po dvou měsících zrušena pro nedostatek cestujících
1933 23.3. zemřel v Německém Brodě Jan Bláha.
1933 17.9. odhalen pomník padlým v I. sv. válce. Občané věnovali 6000 Kč
1934 17.1. u Hraničního buku byl zabit vlastním koněm rolník Vítek z Ústí
vysázeno 116 ovocných stromů v Příhonech (Švehlův sad)
14.5. uhodil blesk do stromu v zahradě E. Palánové čp. 3
epidemie spály
1936 15. - 17.7. cvičné nálety nad obcí
1938 25.1. polární záře na obloze
1943 19.10. vyhořel Machkův mlýn u Tuksy
1944 v květnu se upravovala silnice před budovou obecné školy
24.8. přelet asi 300 spojeneckých letadel, v souvislosti s náletem na Kolín a Pardubice.
1945 20.2. zatčen Ludvík Kmoch a Fr. Šaman( + 29.3.1945 ) z myslivny Čerňák a odvezeni přes Tábor do Terezína.
5.3. 80 německých uprchlíků usazeno ve škole, u hostinci Kotnů a u Ježků
5.5. Jan Pavlas z pastoušky vybubnoval konec války
9.5. odpoledne po třetí hodině přijela od Jihlavy první ruská motorka
10.5. bylo v okolních lesích pochytáno 163 německých vojáků
založen svaz české mládeže a junák
1946 8. ledna je v Krasoňově 44 koňů, 226 ks hovězího, 63 vepřů, 111 koz, 449 slepic, 84 hus, 6 kachen a 7 krocanů 
9.5. oslava osvobození - viz. pamětní foto
v říjnu dodán do kapličky nový oltář sv. Václava a 28.10. byl vysvěcen 
1947 17.9. při měření vydala studánka U hruštičky 1343 l vody za hodinu.
6. až 13.9. - oprava školního dvora a v říjnu byla zbourána obecní pastouška. 
14.11. zahájen provoz poradny pro děti a matky Dr. Rychtrovou z Humpolce
1948 28.2. koná se v hostinci u Ježků volba akčního výboru národní fronty
21.3. národní směna práce - sběr odpadu po celé vesnici
1.6. jezdí denně autobus do Jihlavy a v červnu započato s úpravou hřiště na obecnici
červenec - Zrušena Lidová škola zemědělská
1949 4.3. pravidelné autobusové spojení Humpolec - Jihlava
31.3. - obnoven MNV
oprava školní budovy - nové schodiště před vchodem
15.12. - zahájena telefonní hovorna
zbořena stará Palánova chalupa č. 3
1950 19.8. učiněn pokus o založení JZD
v listopad vysázeny ovocné stromky pod silnicí na Mikulášov
obyvatelé části " V chalupách" si vybudovali malý rybníček.
1951 3.3. - zřízen kulturní dům u Vašků a zvolen kulturní klub
na jaře vysázen les na obecním pozemku "V příhonech"
2.8. krupobití
v říjnu byl postaven nový most u Veselých
1952 24.6. založeno v hostinci u Ježků JZD - Jednotné zemědělské družstvo
10.6. zastřelen nad tratí u Humpolce Miroslav Drbal ( 31 let )
červenec - odstěhoval se Bohumil Vrána a jeho budova č.6 připadá JZD
2.9. začíná rozorávání mezí
1953 27.11. obecní lesy přebírá stát
1955 leden - první televizor v obci u pana Křípala čp.64
červen - červenec - oprava silnice
podzim - rozpuštěno JZD a zřízen státní statek ČSSS
1956 jaro - V chalupách a na Malé straně svépomocí zřízen samočinný vodovod
do školy zavedena elektřina
1960 25.4. zemřel v Brně Inocenc Bláha - sociolog, filosof, básník, prozaik
1962-3 v této sezóně se hrálo poslední divadlo
1964 zřízena hospoda U Vašků
vybudována autobusová zastávka
zahájena výstavba obchodu, která skončila v roce 1966
1957-1987 záznamy budou postupně doplňovány za pomoci vás všech
1972 proběhlo slavnostní kácení máje na prostranství u hájovny (viz. foto)
1976 uzavřena škola. Poslední ředitel byl Karel Vébr.
1977 ve dnech 12.-20.3. proběhla výstava ručních prací (viz.foto)
1985 vybudován chodník u obchodu (viz. foto)
1987 zarovnáno Hliniště "V Chalupách" a ukončena skládka
propojení obce silničkou s Bystrou a Komorovicemi
výstavba výkrmny skotu při této silničce
1988 vybudována kanalizace
1989-90 vybudováno tenisové hřiště V chalupách
1992 vyčištění Krasoňáku
1993 1. ledna rozdělena republika
1998 Navštívil Krasoňov americký kosmonaut John Elemer Blaha. Jeho dědeček Antonín byl bratrem Jana Bláhy.
2000 11.července - okolo páté hodiny ranní postihlo Vysočinu zemětřesení
2005 opravena fasáda na obchodě a autobusové zastávce
28.3. proběhl křest knihy Saténový hlas spisovatelky Evy Štolbové (Krasoňov 42 - býv. dáňova kovárna)
2006 na přelomu let 2005 a 2006 přišla tuhá zima. Napadlo velké množství sněhu. 10.2.2006 v podvečer se zřítila střecha zimního stadionu v Humpolci. I v Krasoňově se pod tíhou sněhu propadlo několik střech (hájovna, Sýkorův mlýn, ...). Sníh roztál až počátkem dubna.
18.3. k příležitosti 780. výročí založení Krasoňova byly čteny pasáže z kroniky za účasti občanů a zástupců města Humpolce (zúčastnilo se 52 lidí)
8.4. v chalupách pokáceny cca 40-ti leté topoly a velmi staré jasany